Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5560

Mapy do celów projektowych

            Dla naszych klientów przygotowujemy mapy do celów projektowych w dowolnym formacie wektorowym. Sporządzone przez naszą firmę mapy stanowią doskonałej jakości materiał dla projektanta. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na wykonanie pomiarów najbardziej newralgicznych z punktu widzenia inwestycji elementów terenu, tak, aby projektant miał materiał dokładnie odzwierciedlający istniejący w terenie stan. Na życzenie przygotujemy też numeryczny model terenu w postaci siatki trójkątów, siatki grid czy też innej formy zobrazowania terenu. Do modelu wykonujemy analizę dokładności polegającą na niezależnym powtórnym pomiarze wybranych wyrywkowo punktów terenu i porównujemy ich rzędne z tymi wygenerowanymi z modelu. Do powstałej dokumentacji dołączamy metrykę, w której prezentujemy wynik analizy dokładności oraz wiele innych danych charakteryzujących przygotowany model.