Mapy do celów projektowych

Dla naszych klientów przygotowujemy mapy do celów projektowych w dowolnym formacie wektorowym. Sporządzone przez naszą firmę mapy stanowią doskonałej jakości materiał dla projektanta. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na wykonanie pomiarów najbardziej newralgicznych z punktu widzenia inwestycji elementów terenu tak, aby projektant miał materiał dokładnie odzwierciedlający istniejący w terenie stan. Na życzenie przygotujemy też numeryczny model terenu w postaci siatki trójkątów, siatki grid czy też innej formy zobrazowania ukształtowania terenu. Do modelu wykonujemy analizę dokładności polegającą na niezależnym powtórnym pomiarze wybranych wyrywkowo punktów terenu i porównujemy ich rzędne z tymi wygenerowanymi z modelu. Do powstałej dokumentacji dołączamy metrykę, w której prezentujemy wynik analizy dokładności oraz wiele innych danych charakteryzujących przygotowany model.

Co to jest mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych jest to dokument, w oparciu o który projektant branżowy lub architekt przygotowuje projekt zagospodarowania działki. Na tle mapy do celów projektowych umieszczane są tu projektowane elementy takie jak sieci uzbrojenia terenu, budynki czy też inne elementy zagospodarowania działki objętej inwestycją. W naszej firmie przygotowujemy mapy do celów projektowych zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla firm. Mam doświadczenie w przygotowaniu opracowań do celów projektowych zarówno dla małych inwestycji typu domki jednorodzinne jak również dla dużych inwestycji liniowych i kubaturowych.

W jaki sposób i ile czasu powstaje mapa do celów projektowych?

Kwestia terminu wykonania mapy do celów projektowych zależy w dużej mierze do starostwa powiatowego na terenie którego leży działka dla której mamy wykonać mapę. Mapę do celów projektowych dla domku jednorodzinnego zazwyczaj wykonujemy w około 30 dni. Jest to średni czas jaki trzeba przewidzieć na przygotowanie opracowania. Mapa do celów projektowych tworzona jest w oparciu o bazę przechowywaną w starostwie powiatowym. Zanim wyjdziemy w teren musimy zgłosić robotę do starostwa aby otrzymać bazy danych dla obszaru opracowania. Przed wyjściem w teren geodeta analizuje otrzymane materiały pod kątem przydatności do celów sporządzenia mapy do celów projektowych, analizuje granice działki i przygotowuje wydruk mapy do porównania z terenem. Tak przygotowany geodeta rusza w teren, gdzie wykonuje pomiary przy pomocy odpowiedniego sprzętu. Po powrocie do biura geodeta opracowuje pomiar i składa operat techniczny. Jest to zestaw dokumentów na podstawie których geodeta wykonał mapę do celów projektowych. Zawiera on też kopię mapy do celów projektowych, która trafia ostatecznie do klienta. W tym momencie mamy dokumentację roboczą, którą możemy przekazać klientowi. Jest ona teraz przekazywana do starostwa powiatowego, gdzie zostanie poddana kontroli. Po zakończonej kontroli klient otrzymuje od nas 4 egzemplarze mapy do celów projektowych.

Jak odróżnić dobry produkt od bubla?

Mapa do celów projektowych wysokiej jakości na pierwszy rzut oka będzie wyglądać jak i ta „niskich lotów”. Jak się zatem zabezpieczyć przed nabyciem bubla? Należy zwrócić uwagę na kilka aspektów pracy geodety. Po pierwsze należy zwrócić uwagę czy geodeta  wykonywał jakieś pomiary podczas pobytu w terenie. 99 % przygotowywanych przez naszą firmę map wymaga pomiaru. Podczas prac terenowych przy wykonaniu mapy do celów projektowych mierzy się również kontrolnie niektóre elementy, których położenie może mieć istotny wpływ na projekt. Kolejnym aspektem, którego wykonanie klientowi jest trudniej skontrolować, jest kwestia granic nieruchomości. Geodeta przygotowujący mapę do celów projektowych ma obowiązek dokonać analizy granic przedmiotowej nieruchomości. W określonych przypadkach (np. kiedy mapa do celów projektowych przygotowywana jest dla budynku, który będzie zlokalizowany 4 metry od granicy działki, geodeta ma obowiązek zadbać o to, aby punkty graniczne wykazane w bazie starostwa powiatowego posiadały przewidzianą przepisami dokładność. Wiedząc, że budynek, który będziemy budowali będzie zbliżony do granic na 4 mety żądajmy od geodety aby na przygotowanej przez niego mapie znalazła się klauzula „niniejsza mapa może służyć do projektowania  budynków w odległości nie przekraczającej 4,0m od granic nieruchomości”. Kolejnym aspektem mogącym świadczyć o jakości nabywanej usług jest jej cena. Oczywiście nie warto przepłacać, ale chcąc aby opracowanie za które płacimy charakteryzowało się wysoką jakością i spełniało opisane wyżej warunki kryterium ceny nie może myć jedynym jakim się kierujemy. Kwestia jakości wykonywanych przez naszą firmę opracowań stanowi kluczową cechę na jaką zwracają uwagę nasi pracownicy. Połączenie wysokiej jakości, doświadczenia oraz umiarkowanych cen sprawia, że nasi klienci otrzymują optymalną usługę w optymalnej cenie. Współpracując z naszą firmą nasi klienci zyskują rzetelnego wykonawcę na całym etapie inwestycji od etapu projektowania do pozwolenia na użytkowanie.